Safetica

Safetica - ochrona przed utratą danych i zagrożeniami wewnętrznymi

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Safetica

Pobierz materiały dotyczące produktów Safetica (instrukcje, ulotki)

Szkolenie z obsługi produktów Safetica


Safetica

Wygodna ochrona przed utratą danych i zagrożeniami wewnętrznymi

Chroni dane firm i wspiera wydajność operacyjną, zapobiegając błędom ludzkim i złośliwym działaniom

  • Bez komplikacji, wysoka opłacalność
  • Bezproblemowa integracja z istniejącym środowiskiem
  • Zaawansowana kontrola przestrzeni roboczej i analiza zachowań
  • Elastyczny proces wdrażania i niskie wymagania sprzętowe


Safetica ONE Enterprise

Nadzór i wykrywanie

Klasyfikacja i kontrola przepływu poufnych danych w każdym kanale i w ramach wszystkich operacji. Analiza punktów narażenia danych na ryzyko utraty lub kradzieży.

Ochrona danych

Ochrona danych krytycznych i kontrola dostępu. Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu lub kradzieży poufnych danych przez pracowników.

Zgodność z przepisami

Pomoc w spełnieniu wymogów prawnych oraz w wykrywaniu naruszeń przepisów i zapobieganiu im.

Analiza behawioralna

Bezpieczny rozwój firmy dzięki poznaniu sposobu, w jaki pracownicy pracują, drukują i wykorzystują drogie oprogramowanie i sprzęt.

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.