Safetica

Safetica - ochrona przed utratą danych i zagrożeniami wewnętrznymi

Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Safetica

Pobierz materiały dotyczące produktów Safetica (instrukcje, ulotki)

Szkolenie z obsługi produktów Safetica

Safetica to narzędzie klasy DLP służące do monitorowania, kontrolowania i zabezpieczania danych w organizacjach, mające na celu zapewnienie ochrony danych oraz zgodności z przepisami prawnymi.

Główne funkcje i zastosowania programu:

  1. Kontrola i monitorowanie ruchu danych: Safetica pozwala na śledzenie ruchu danych w organizacji, identyfikowanie, gdzie dane są przesyłane, kto ma do nich dostęp i jak są wykorzystywane.
  2. Zarządzanie dostępem do danych: Program pozwala na kontrolowanie, kto ma dostęp do poszczególnych danych i zasobów w organizacji. Można ustalać poziomy uprawnień i zabezpieczeń, aby chronić poufność informacji.
  3. Klasyfikacja danych: Safetica pozwala na klasyfikowanie danych zgodnie z poziomem poufności. Można określić, które dane są wrażliwe, poufne, a które nie wymagają specjalnej ochrony.
  4. Śledzenie działań użytkowników: Program umożliwia monitorowanie działań użytkowników w kontekście danych. Można kontrolować, czy użytkownicy nie podejmują nieautoryzowanych działań związanych z danymi.
  5. Zabezpieczanie danych przed wyciekiem: Safetica pomaga w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń wycieku danych i podejrzanej aktywności, co pozwala na szybkie reagowanie i zabezpieczanie danych przed niepożądanym ujawnieniem.
  6. Zgodność z przepisami prawnymi: Program pomaga w zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i innych regulacji związanych z bezpieczeństwem danych.

Aktywne filtry