Jesteśmy partnerem Centrum Szkoleniowego Dagma, które posiada autoryzacje Microsoft, EC-Council oraz jako jedyne w Polsce autoryzowany ośrodek szkoleniowy ESET, Stormshield i Safetica
Szkolenia dotyczą zagadnień, jak optymalnie chronić firmowe sieci produktami tych firm.

Szkolenia online oraz stacjonarne!
 zadzwoń -  przedstawimy terminy i ofertę cenową


Poniżej lista kursów, które możemy Państwu zaoferować jako autoryzowany partner

ESET Client & Network Security Administrator

 •  Omówienie dostępnych produktów,
 •  Różnice pomiędzy ESET PROTECT i ESET PROTECT CLOUD,
 •  Różnice pomiędzy EEA i EES,
 •  Przydatne strony WWW,
 •  ESET Business Account - licencjonowanie (ćwiczenie),
 •  ESET PROTECT - architektura i omówienie komponentów, 
 •  Instalacja serwera ESET PROTECT(ćwiczenie),
 •  ESET PROTECT - omówienie funkcji serwera,
 •  Zarządzanie administratorami i ich uprawnieniami (ćwiczenie),
 •  Polityki i dziedziczenie (ćwiczenie),
 •  ESET Bridge,
 •  ESET Management Agent - zdalna instalacja i omówienie możliwości (ćwiczenie),
 •  Grupy statyczne i dynamiczne,
 •  Zadania klienta, serwera oraz wyzwalacze,
 •  Zdalna instalacja klienta ESET,
 •  Typowe scenariusze (ćwiczenia),
 •  Omówienie funkcji podstawowych i zaawansowanych klienta EES,
 •  Ochrona antywirusowa,
 •  Zarządzanie aktualizacją,
 •  Zapora osobista (ćwiczenie),
 •  Moduł antyspamowy,
 •  Powiadomienia,
 •  Raportowanie (ćwiczenie),
 •  Kontrola dostępu do stron internetowych (ćwiczenie),
 •  Kontrola dostępu do urządzeń (ćwiczenie),
 •  Rozwiązywanie problemów. 

ESET Advanced Administration - warsztat praktyczny

 •  Wdrożenie i konfiguracja serwera centralnego zarządzania ESET PROTECT w postaci maszyny wirtualnej,
 •  Migracja agentów ESET Management Agent pomiędzy serwerami,
 •  Wdrożenie i konfiguracja usługi Apache HTTP Proxy w celu replikacji agentów przy pracy zdalnej oraz w środowiskach rozproszonych,
 •  Zaawansowane zarządzanie politykami,
 •  ESET Full Disk Encryption – szyfrowanie,
 •  ESET Dynamic Threat Defense – sandboxing chmurowy,
 •  Przydatne narzędzia.

ESET Szyfrowanie danych - Administrator ESET Endpoint Encryption Server

 • Wprowadzenie do tematu szyfrowania oraz przegląd produktów firmy ESET Endpoint Encryption.
 • Utworzenie środowiska centralnego zarządzania.
 • Omówienie interfejsu konsoli ESET Endpoint Enterprise Server.
 • Tworzenie użytkowników:
  • integracja z Active Directory,
  • ręczne tworzenie użytkowników,
 • Tworzenie paczek instalacyjnych:
  • Ustawienie profilu paczki instalacyjnej,
  • Ustawienie profilu stacji roboczej,
 • Zdalna instalacja klientów - szyfrowanie Full Disk Encryption
 • Omówienie interfejsu klienta ESET Endpoint Encryption Pro:
  • szyfrowanie wiadomości e-mail,
  • tworzenie zaszyfrowanych partycji wirtualnych,
  • szyfrowanie nośników wymiennych (omówienie dostępnych metod szyfrowania),
  • szyfrowanie plików i folderów,
  • szyfrowanie tekstu,
  • tworzenie archiwów samorozpakowujących,
 • Zdalna zmiana konfiguracji klientów
 • Omówienie metod Recovery:
  • przywracanie dostępu do systemu w przypadku zapomnienia hasła,
  • tworzenie Emergency Disk.

ESET Inspect - Administrator XDR

 • Omówienie pojęcia Extended Detection & Respond (XDR),
 • Architektura produktu ESET Inspect,
 • Wdrożenie serwera ESET Inspect (ćwiczenie),
 • Wdrożenie i konfiguracja agentów ESET Inspect (ćwiczenie),
 • Omówienie funkcji ESET Inspect,
 • Generowanie detekcji i ich analiza (ćwiczenie),
 • Reguły i automatyzacja (ćwiczenie),
 • Raportowanie, powiadomienia i zarządzanie uprawnieniami,
 • Rozwiązywanie problemów.

Certified Stormshield Network Administrator (CSNA)

 • Przedstawienie uczestników
 • Program szkolenia i certyfikacje
 • Przedstawienie firmy Stormshield i jej produktów
 • Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
  • Rejestracja w strefie klienta i dostęp zasobów
  • Rozpoczęcie pracy z urządzeniem i wprowadzenie do interfejsu administracyjnego
  • Ustawienia systemowe i uprawnienia administratorów
  • Instalacja licencji i aktualizacja systemu
  • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie konfiguracji
 • Zbieranie logów i monitorowanie
  • Przedstawienie kategorii zbieranych logów
  • Wykresy historyczne i monitorowanie
 • Obiekty
  • Typy obiektów oraz ich wykorzystanie
  • Obiekty sieciowe i obiekt typu „router”
 • Konfiguracja sieci
  • Tryby pracy urządzenia
  • Typy interfejsów (Ethernet, modem, bridge, VLAN, GRETAP)
  • Typy routingu oraz ich priorytety
 • Translacja adresów sieciowych (NAT)
 • Translacja połączeń wychodzących (maskarada)
 • Translacja połączeń przychodzących (przekierowanie)
 • Translacja dwukierunkowa (jeden do jeden)
 • Filtrowanie ruchu sieciowego (Firewall)
 • Ogólne informacje dot. filtrowania ruchu i koncepcji śledzenia połączeń (Stateful inspection)
  • Szczegółowy opis parametrów reguły Firewall
  • Kolejność przetwarzania reguł Firewall i NAT
 • Ochrona aplikacji
  • Implementacja filtrowania URL dla ruchu http i https
  • Konfigurowanie skanowania antywirusowego i modułu Breach Fighter
  • Moduł IPS i stosowanie profili inspekcji
 • Użytkownicy i uwierzytelnianie
 • Konfiguracja usługi katalogowej
  • Wprowadzenie do różnych metod uwierzytelniania (LDAP, Kerberos, Radius, certyfikat SSL, SPNEGO, SSO)
  • Rejestracja użytkowników
  • Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą portalu uwierzytelniania
 • Wirtualne sieci prywatne (VPN)
  • Koncepcje i ogólne informacje dotyczące protokołu IPSec VPN (IKEv1 i IKEv2)
  • Tunele Site-to-Site z wykorzystaniem klucza współdzielonego (PSK)
  • Tunele VTI
 • SSL VPN
  • Zasada działania
  • Konfiguracja

Certified Stormshield Network Expert (CSNE)

 1. Przedstawienie uczestników
 2. Szczegółowe omówienie działania modułu IPS od Stormshield
  • Różnice pomiędzy IPS a IDS
  • moduł IPS
  • Różne tryby analizy
  • Profile oparte na protokołach i aplikacjach
 3. Infrastruktura klucza publicznego
  • Podstawy szyfrowania symetryczneg - i asymetrycznego
  • Typy szyfrowania
  • Infrastruktura klucza publiczneg - w rozwiązaniach Stormshield
  • Tworzenie urzędu certyfikacji, certyfikatów serwera i użytkowników
 4. SSL Proxy
  • Zasada działania
  • Konfiguracja SSL Proxy
  • Zaawansowana konfiguracja tuneli IPSec VPN
  • Szczegółowy opis działania mechanizmu NAT traversal
  • Obsługa funkcji DPD (Dead Peer Detection)
  • Architektura sieci VPN typu „gwiazda” i „mesh”
  • NAT w sieciach IPSec VPN
  • Konfiguracja zapasoweg - tunelu IPSec VPN
  • Konfiguracja tuneli Site-to-Site w oparciu - certyfikaty
  • Konfiguracja tuneli dla użytkowników mobilnych (Client-2-Site)
 5. GRE i GRETAP
  • Zasada działania
  • Konfiguracja i instalacja
 6. Transparentne uwierzytelnianie użytkowników
  • Zasada działania
  • Metoda uwierzytelniania SPNEGO
  • Metoda uwierzytelniania oparta na certyfikatach SSL
 7. Wysoka dostępność (HA)
  • Zasada działania
  • Kreator umożliwiający tworzenie i konfigurowanie klastra HA
  • Konfiguracja interfejsu sieciowego
  • Zaawansowana konfiguracja

Safetica Administrator - Management Server & Monitoring

Moduł 1. Podstawowe informacje:

 • Licencjonowanie
 • Wspierane systemy operacyjne

Moduł 2. Wdrożenie rozwiązania SAFETICA

 • Omówienie instalatora SAFETICA
 • Wdrożenie Safetica Management Service
 • Wdrożenie SAFETICA Agent oraz SAFETICA Client

Moduł 3. SAFETICA DISCOVERY

 • Włączenie Discovery
 • Analiza wycieków danych
 • Filtrowanie i raporty

Moduł 4. SAFETICA podstawowe DLP

 • Szyfrowanie BitLockerem, ochrona dysków
 • Strefy – konfiguracja dostępu do urządzeń i portów

Moduł 5. WebSafetica

 • Minimalne wymagania systemowe
 • Instalacja oraz konfiguracja modułu webowego
 • Analiza zachowań
 • Zarządzenie kategoriami produktywności
 • Kontrola WWW i aplikacji
 • Alerty, raporty i konserwacja

Moduł 6. Safetica – Zaawansowane DLP

 • Reguły DLP – tryby polityk
 • Reguły ogólne
 • Reguły aplikacji
 • Po co nam kategorie danych?
 • Inteligentne wyszukiwanie danych osobowych
 • Czym są tagi i do czego służą?
 • Reguły tagowania dla aplikacji, stron oraz lokalizacji
 • Dzienniki DLP

Moduł 7. Egzamin

Certified Ethical Hacker v12

 •  Moduł 1: Wprowadzenie do etycznego hakingu (Introduction to Ethical Hacking)
 •  Moduł 2: Zbieranie informacji o ataku (Footprinting and Reconnaissance)
 •  Moduł 3: Skanowanie sieci (Scanning Networks)
 •  Moduł 4: Enumeracja (Enumeration)
 •  Moduł 5: Analiza podatności (Vulnerability Analysis)
 •  Moduł 6: Hackowanie systemu (System Hacking)
 •  Moduł 7: Złośliwe oprogramowanie (Malware Threats)
 •  Moduł 8: Monitorowanie i przechwytywanie danych (Sniffing)
 •  Moduł 9: Inżynieria społeczna – socjotechniki (Social Engineering)
 •  Moduł 10: Ataki DDoS (Denial-of-Service)
 •  Moduł 11: Przejęcie/przechwytywanie sesji (Session Hijacking)
 •  Moduł 12: Omijanie IDS, zapór Firewall i Honeypots (Evading IDS, Firewalls, and Honeypots)
 •  Moduł 13: Hakowanie serwerów sieciowych (Hacking Web Servers)
 •  Moduł 14: Hakowanie aplikacji internetowych (Hacking Web Applications)
 •  Moduł 15: Ataki przez zapytania w SQL (SQL Injection)
 •  Moduł 16: Hakowanie sieci bezprzewodowych (Hacking Wireless Networks)
 •  Moduł 17: Hakowanie mobilnych platform (Hacking Mobile Platforms)
 •  Moduł 18: Hakowanie Internetu Rzeczy (IoT Hacking)
 •  Moduł 19: Bezpieczeństwo chmury (Cloud Computing)
 •  Moduł 20: Kryptografia (Cryptography)

Certified Secure Computer User

 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 • Bezpieczeństwo na portalach społecznościowych
 • Bezpieczna komunikacja poprzez pocztę e-mail
 • Bezpieczeństwo urządzeń przenośnych (jak np. pendrive)
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
 • Złośliwe oprogramowanie a rola programów antywirusowych
 • Bezpieczne przechowywanie danych w chmurze publicznej
 • Bezpieczeństwo połączeń sieciowych
 • Tworzenie kopii zapasowych danych i odzyskiwanie danych po awarii
 • Egzamin