Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska w programie antywirusowym to funkcja, która służy do ochrony dzieci przed nieodpowiednimi treściami w Internecie. Kontrola rodzicielska umożliwia rodzicom lub opiekunom kontrolowanie i zarządzanie tym, co ich dzieci robią w Internecie, a także zabezpieczenie ich przed kontaktami z niebezpiecznymi osobami.

Kontrola rodzicielska oferuje kilka funkcji, w tym:

  1. Blokowanie nieodpowiednich treści -  umożliwia blokowanie dostępu do stron internetowych, które zawierają nieodpowiednie treści, takie jak pornografia, przemoc, narkotyki, itp.

  2. Filtracja treści -  umożliwia filtrowanie treści na stronach internetowych, takie jak komentarze czy czat.

  3. Ustawianie limitów czasowych - umożliwia ustawianie limitów czasowych na korzystanie z Internetu, aby dzieci nie spędzały zbyt dużo czasu w sieci.

  4. Monitorowanie aktywności online -  umożliwia monitorowanie aktywności online dzieci, w tym odwiedzanych stron internetowych, wyszukiwanych haseł, czatów itp.

Dzięki kontroli rodzicielskiej, rodzice lub opiekunowie mogą mieć większą kontrolę nad tym, co ich dzieci robią w Internecie i chronić je przed nieodpowiednimi treściami. Jednakże, kontrola rodzicielska może być nieskuteczna, jeśli dziecko korzysta z Internetu poza domem lub z urządzenia, które nie jest objęte kontrolą rodzicielską. Dlatego tak ważne jest, aby wychowywać dzieci w kulturze bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozmawiać z nimi na temat ryzyk związanych z siecią.