Co to jest Patch management?

Patch management w programach antywirusowych to proces zarządzania łatami (ang. patches) dla oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Łaty to aktualizacje, które producenci oprogramowania wydają w celu naprawienia błędów w systemie lub oprogramowaniu, poprawienia wydajności lub zwiększenia bezpieczeństwa. Patch management w programach antywirusowych pozwala na szybkie wykrycie i instalację nowych łat, co minimalizuje ryzyko wystąpienia luk w zabezpieczeniach systemu.

Patch management jest ważnym elementem w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, ponieważ wiele ataków na systemy korzysta z luk w zabezpieczeniach, które zostały już naprawione w łatach. Dlatego ważne jest, aby system i oprogramowanie były zawsze aktualne i zabezpieczone przed najnowszymi zagrożeniami. Patch management w programach antywirusowych pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie łatami, co przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony użytkowników.