Szyfrowanie dysków

Szyfrowanie dysków polega na zastosowaniu algorytmów szyfrowania do całego dysku twardego lub jego partycji. Szyfrowanie dysku polega na zmianie danych przechowywanych na dysku w sposób, który uniemożliwia ich odczytanie bez klucza szyfrującego. Gdy dysk twardy jest szyfrowany, wszystkie dane przechowywane na nim, w tym pliki, foldery, system operacyjny i aplikacje, są szyfrowane.

Szyfrowanie dysku może być wykorzystywane w celu ochrony prywatności i poufności danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy, a także informacje systemowe, takie jak konfiguracja systemu i dane logowania. Szyfrowanie dysku może również chronić przed kradzieżą danych w przypadku utraty lub kradzieży komputera.

Szyfrowanie dysków może być realizowane na poziomie sprzętu lub oprogramowania. Szyfrowanie sprzętowe, zwykle realizowane przez specjalizowane karty szyfrujące lub dyski twardze, oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ klucz szyfrujący jest przechowywany na karcie lub dysku, a nie na komputerze. Szyfrowanie oprogramowania, z kolei, jest realizowane przez system operacyjny lub specjalne programy do szyfrowania, które działają na poziomie systemu plików.

Jednym z najpopularniejszych i powszechnie stosowanych algorytmów szyfrowania dysków jest Advanced Encryption Standard (AES). AES jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych algorytmów szyfrowania dostępnych obecnie na rynku.