Monitorowanie zachowań

Monitorowanie zachowań w programie antywirusowym polega na analizie zachowań aplikacji i procesów w systemie w celu wykrycia podejrzanych aktywności. W ramach monitorowania zachowań program antywirusowy zbiera informacje o działaniach podejrzanych aplikacji lub procesów i ocenia je pod kątem potencjalnego zagrożenia.

Proces monitorowania zachowań może obejmować następujące kroki:

  1. Analiza procesów - program antywirusowy analizuje procesy w systemie w celu wykrycia nieznanych lub podejrzanych procesów, które mogą być związane z złośliwym oprogramowaniem.

  2. Analiza zachowań - program antywirusowy analizuje zachowania aplikacji i procesów, aby wykryć podejrzane aktywności, takie jak próby zmiany ustawień systemowych, wykonywanie podejrzanych połączeń sieciowych lub próby uruchomienia złośliwego kodu.

  3. Ocena ryzyka - program antywirusowy ocenia ryzyko związane z podejrzanymi zachowaniami i procesami, na podstawie różnych kryteriów, takich jak stopień zagrożenia, poziom uprawnienia, podejrzane źródło.

  4. Reakcja - w zależności od stopnia zagrożenia, program antywirusowy podejmuje odpowiednie działania, takie jak zablokowanie procesu, usunięcie złośliwego oprogramowania lub ostrzeżenie użytkownika.

Monitorowanie zachowań w programie antywirusowym jest istotnym narzędziem do wykrywania złośliwego oprogramowania, które może nie zostać wykryte przez tradycyjne skanowanie antywirusowe.