NetSupport School

Brutto
do 3 dni roboczych
Uwaga! Przy zapotrzebowaniu powyżej 20 licencji zachęcamy do wypełnienia Formularza zapytania ofertowego - przygotujemy atrakcyjną ofertę indywidualną!
Produkt dostępny na telefon / e-mail
Wypełnij formularz zapytania ofertowego lub skontaktuj się z nami - przygotujemy ofertę!

Wielokrotnie nagradzany program do zarządzania pracownią i wspomagania nauczania

Zadzwoń, podaj ilość stanowisk i platformy na które potrzebujesz NetSupport School - wycenimy!

Zobacz broszurę informacyjną NetSupport School

NetSupport School to wiodące rozwiązanie do zarządzania pracownią, zapewniające wielokrotnie nagradzane funkcje monitorowania, kontroli, współpracy i oceniania. Pomaga zmaksymalizować korzyści płynące z wykorzystania infrastruktury informatycznej w procesie dydaktycznym - niezależnie od stylu pracy studentów.

Działa płynnie na rozmaitych platformach i urządzeniach, zaprojektowany we współpracy nauczycielami, by spełnić wymogi nowoczesnego środowiska nauczania - NetSupport School bez wątpienia jest kompletnym rozwiązaniem do zarządzania klasą. To najlepszy wybór już od 30 lat!

Funkcje

Szkoły inwestują w technologie więcej, niż kiedykolwiek dotąd. Wyzwaniem staje się zarządzanie i monitorowanie użycia infrastruktury informatycznej, wsparcie techniczne dla nauczycieli oraz bezpieczeństwo uczniów.

Pomagając szkołom na całym świecie, wielokrotnie nagradzany program do zarządzania pracownią NetSupport School, dostarcza nauczycielom funkcji oceniania, monitorowania, współpracy oraz kontroli. Pozwala w pełni wykorzystać zalety technologii IT w procesie dydaktycznym, wspomagając jednocześnie wdrażanie najlepszych praktyk.

Nasze rozwiązanie pozwala nie tylko oszczędzić czas nauczyciela i zapewnić skupienie uczniów na temacie, ale również poprawia ich wyniki nauczania – niezależnie od preferowanego stylu uczenia się.

Zarządzaj

NetSupport School jest skoncentrowany na nauczaniu, ocenianiu i współpracy w klasie. Da się jednak zauważyć, że kluczowym aspektem zarządzania pracownią jest takie „zarządzanie” studentami i wykorzystywanymi przez nich urządzeniami, by zmaksymalizować czas poświęcany na realizację procesu dydaktycznego.

Rozpocznij pracę

 • Włączanie i wyłączanie, zalogowanie i wylogowanie wszystkich komputerów w pracowni z komputera Nauczyciela
 • Wygaszanie ekranów wszystkich komputerów studentów w celu przyciągnięcia uwagi, blokowanie myszek i klawiatur studentów
 • Automatyczne ponownie przyłączanie studentów po restarcie komputerów
 • Układ pracowni pozwala dopasować rozkład komputerów studentów w konsoli do rzeczywistego wyglądu pracowni
 • Użycie indywidualnych profili nauczycieli, by dopasować zestaw funkcji do potrzeb każdego z nauczycieli
 • Przycisk „Wezwij pomoc” na pasku narzędzi nauczyciela – gdy trzeba skorzystać z pomocy technicznej
 • Resetowanie haseł systemowych studentów bez pomocy działu IT
 • Elastyczny zestaw metod łączenia z urządzeniami studentów, oferujący również integrację z systemami SIS (Student Information System) poprzez ClassLink OneRoster oraz Google Classroom.

 

Zarządzanie drukowaniem i urządzeniami

 • Uniemożliwianie studentom drukowania w pracowni
 • Ograniczanie użycia drukarki poprzez limitowanie liczby wydrukowanych stron
 • Wymaganie autoryzacji wydruków przez nauczyciela
 • Uniemożliwianie skorzystania z określonej drukarki
 • Wyświetlanie wskaźnika drukowania aktualizowanego w czasie rzeczywistym identyfikującego drukującego aktualnie studenta
 • Wyświetlanie liczby wstrzymanych wydruków wymagających uwagi nauczyciela
 • Zapobieganie kopiowaniu danych na i z dysków CDR/DVA oraz nośników pamięcią USB
 • Uniemożliwianie tworzenia nowych połączeń sieciowych
 • Wyłączanie kamer na urządzeniach w pracowni

Lista obecności

 • Żądanie wprowadzenia sztandarowych i dodatkowych informacji wysyłane na początku zajęć do każdego studenta
 • Drukowanie listy obecności, zawierającej podsumowanie nagród uzyskanych w trakcie zajęć oraz listę wydrukowanych prac
 • Użycie własnych ikon dla studentów

Wysyłanie i zbieranie prac

 • Dystrybucja plików i folderów z komputera nauczyciela do wielu urządzeń studentów
 • Transfer plików do i z wybranego lub wielu komputerów w jednym działaniu
 • Wysyłanie i zbieranie plików wraz z dołączoną informacją o każdym ze studentów
 • Informacje zwrotne dostępne w czasie rzeczywistym wskazują, którzy studenci mają już gotowe od zebrania pliki, a którym należy przypomnieć o ich zapisaniu i zamknięciu

Pasek informacyjny studenta

 • Podgląd omawianych zagadnień oraz spodziewanych rezultatów zajęć
 • Dostępna w czasie rzeczywistym informacja o temacie, pozostałym czasie zajęć, nagrodach przydzielonych przez nauczyciela
 • Przycisk wezwania pomocy ze strony nauczyciela
 • Dostęp do cyfrowego notatnika
 • Dostęp do osobistego folderu zasobów
 • Przegląd zastosowanych aktualnie restrykcji: internet, aplikacje, drukowanie, urządzenia USB

Narzędzia dla administratorów

 • NetSupport School wyposażony jest w Konsolę techniczną, która pomaga działowi IT w obsłudze użytkowników oraz zarządzaniu urządzeniami w szkole. Operatorzy Konsoli technicznej mogą skorzystać z bogatego zestawu narzędzi zdalnego dostępu, podłączyć się do wybranego komputera, wykonać zrzut zawartości jego ekranu, dokonać adnotacji na ekranie, zapewnić pomoc techniczną każdemu z nauczycieli prowadzących zajęcia w skomputeryzowanej pracowni. Aby uzyskać bardziej wszechstronną kontrolę, Operatorzy mogą skonfigurować niektóre ustawienia, np. restrykcje dotyczące internetu i aplikacji, które zostaną zastosowane na wszystkich komputerach szkolnych, nawet, gdy nie będą one połączone z nauczycielem.

Instruuj i demonstruj

Zdolność do aktywnego zaangażowania i utrzymania całej klasy na ścieżce w klasie informatycznej może być wyzwaniem w najlepszych czasach. NetSupport School ułatwia to nauczycielom, oferując instrukcje w czasie rzeczywistym, wirtualną tablicę i dostosowany do potrzeb pasek narzędzi dla nauczycieli. Prostota jest kluczem, a możliwości twórcze są nieograniczone!

Instrukcje w czasie rzeczywistym (tryb Pokaż)

 • Pokaż pulpit programu Tutor wszystkim lub wybranym uczniom.
 • Pokaż uczniom tylko wybraną aplikację.
 • Pokaż plik powtórki (poprzedni film z nagraniem ekranu) wybranym uczniom.
 • Pokaż film wybranym uczniom.
 • Prowadzenie prezentacji zoptymalizowanych dla klas przewodowych i bezprzewodowych.
 • Pozostawienie nagrania swojego pokazu na komputerze studenta do późniejszego wglądu.
 • Używanie trybu Audio do mówienia do studentów podczas Pokazu.
 • Wyświetlanie ekranu studenta dla reszty klasy (tryb Wystaw).
 • Dokonywanie adnotacji na ekranie podczas Pokazu lub w trakcie Zdalnego sterowania za pomocą szeregu narzędzi ułatwiających prezentację (strzałki, kształty, zakreślacze, tekst i inne).

Wirtualna tablica

Pełnoekranowa tablica interaktywna jest zintegrowana bezpośrednio z oprogramowaniem Tutor i jest wspierana przez wiele narzędzi do rysowania i dodawania adnotacji, co usprawnia współpracę w klasie. Tablica może być wyświetlana w czasie rzeczywistym wszystkim uczniom w klasie i w razie potrzeby wszyscy mogą z nią współdziałać.

Liderzy grup

Wyznaczonemu studentowi można nadać pewne uprawnienia Tutora i działać jako lider grupy do czasu odebrania tych uprawnień. Funkcja ta zawiera teraz wizualny układ liderów i przypisanych im członków grupy.

Czat i transmisja audio

Otwórz dyskusję na czacie, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadź swoje komentarze i podziel się nimi z resztą klasy - teraz z emotikonami!

Pasek narzędzi nauczyciela

Gdy aplikacja Tutor jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi umożliwiający szybki dostęp do kluczowych funkcji w NetSupport School. Ten pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z tablicami interaktywnymi.

Monitoruj i kontroluj

Możliwość monitorowania aktywności uczniów jest podstawą dobrego oprogramowania do zarządzania klasą. Nie tylko zapewnia studentom wykonywanie zadań, ale jest również kluczowym fundamentem skutecznego wdrożenia e-bezpieczeństwa. NetSupport School zapewnia nauczycielowi możliwość łatwego monitorowania ekranów uczniów, używanych przez nich aplikacji, odwiedzanych stron internetowych, tego, co piszą iz kim współpracują. 

Zobacz ekrany studentów w czasie rzeczywistym (tryb monitorowania)

 • Monitoruj całą klasę w jednym widoku z regulowanymi rozmiarami miniatur.
 • Nakładaj dodatkowe informacje, w tym aktywną aplikację lub aktywną stronę internetową.
 • Powiększ wybranego ucznia, aby uzyskać zoptymalizowaną miniaturę w wysokiej rozdzielczości.
 • Zdalnie kontroluj ekran ucznia, aby instruować lub korygować aktywność. NetSupport Remote Control sam w sobie jest bogatym w funkcje komponentem.

Monitorowanie aplikacji i Internetu 

 • Monitoruj aplikacje wszystkich uczniów i korzystanie z Internetu.
 • Przeglądaj aplikacje i strony internetowe działające zarówno na pierwszym planie, jak i w tle.
 • Zdalnie uruchamiaj lub zamykaj aplikacje lub strony internetowe na wszystkich wybranych komputerach w ramach jednej czynności.
 • Zapisz pełną historię aplikacji i korzystania z Internetu przez każdego ucznia.
 • Zezwalaj na używanie tylko zatwierdzonych aplikacji lub stron internetowych lub po prostu zapobiegaj otwieraniu zastrzeżonych.
 • Wymuś włączenie SafeSearch dla obsługiwanych wyszukiwarek, zapobiegając zwracaniu nieodpowiednich treści w wynikach wyszukiwania.

Monitorowanie klawiatury
Monitorowanie klawiatury jest ważnym elementem składowym w wykrywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem elektronicznym i może być wykorzystywane do identyfikowania niewłaściwych zachowań.

Zaprojektowany do użytku w połączeniu z kontrolą aplikacji, ten komponent zapewnia nauczycielom równoczesny wgląd w aktywność uczniów i zrozumienie tematu. Podczas lekcji, gdy wszyscy uczniowie pracują przy użyciu dowolnej zatwierdzonej aplikacji, nauczyciel może monitorować całą klasę i szybko i łatwo sprawdzać wpisywane przez nich treści i poziomy aktywności.

NetSupport School zapewnia również „docelowe” słowa kluczowe do śledzenia zrozumienia ucznia, a także pełną historię używania klawiatury przez ucznia i aplikacji.

Uwaga: Monitorowanie klawiatury nie rejestruje danych wprowadzonych w pola hasła.

Monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym
Idealnie nadaje się do zajęć z języków nowożytnych. Jednocześnie przeglądaj wszystkie ekrany uczniów i zobacz w jednej chwili, które komputery mają aktywność audio na żywo. Wybierz jedną z wyświetlanych miniatur uczniów, aby odsłuchać dźwięk odtwarzany na tym komputerze. Słuchaj mikrofonu ucznia i poprawiaj jego wymowę, rozmawiaj lub po prostu rozmawiaj z każdym uczniem indywidualnie bez zakłócania lekcji.

Testuj i oceniaj 

NetSupport School zapewnia również wybór elastycznych narzędzi do oceniania formatywnego, od nieformalnych dyskusji i ankiet w klasie, narzędzi do oceny koleżeńskiej, po bardziej ustrukturyzowane testy z automatyczną punktacją. Unikalny moduł pytań i odpowiedzi urozmaica lekcję, zachęcając do udziału i rywalizacji, kto pierwszy odpowie, gra zespołowa lub po prostu losowy automatyczny wybór następnego ucznia do zadawania pytań, aby utrzymać ich uwagę. Zapewnia szereg natychmiastowych rodzajów pytań, które można zadać w locie, aby pomóc wzmocnić kluczowe punkty nauki i natychmiast ocenić zrozumienie lekcji przez uczniów - a wszystko to przy pełnym zaangażowaniu!

Bezpieczeństwo

NetSupport School jest używany w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Dzięki dostępnemu poziomowi kontroli i zarządzania pulpitem w produkcie, ochrona jego konfiguracji i użytkowania jest kluczem do zapewnienia najlepszego możliwego standardu nauczania, bez obawy, że technologia jest podatna na nadużycia.

NetSupport School oferuje bogactwo funkcji bezpieczeństwa, aby zapewnić jego prawidłowe i autoryzowane użycie:

 • Zastosuj unikalny „klucz bezpieczeństwa”, aby Twoja kopia NetSupport School była niekompatybilna z innymi kopiami oprogramowania. 
 • Ogranicz łączność w całym przedsiębiorstwie do systemów posiadających odpowiednią licencję na oprogramowanie.
 • Bezpieczne profile Tutora, z których każdy umożliwia dostosowanie poziomu funkcjonalności do potrzeb. 
 • Użyj profili Active Directory, aby ograniczyć liczbę użytkowników, którzy mogą uruchamiać oprogramowanie NetSupport School Tutor lub Technicians.
 • Użyj profili Active Directory, aby wymusić zatwierdzone konfiguracje dla instalacji oprogramowania Nauczyciela i Klienta.
 • Kontroluj dostęp (i korzystanie z) przenośnych urządzeń multimedialnych w klasie. 
 • Automatycznie ponownie zastosuj sesję w klasie i ograniczenia dotyczące ponownego uruchamiania komputera ucznia.

Konsola techniczna systemu Windows (V11+) umożliwia także stosowanie zasad bezpieczeństwa. Wszystkie komputery można sprawdzić pod kątem zgodności ze wstępnie zdefiniowanym zestawem zasad, natychmiast identyfikując komputery, które nie mają na przykład oprogramowania antywirusowego, aktualizacji systemu Windows ani ochrony internetowej. Ponadto narzędzie do zarządzania polityką umożliwia definiowanie ograniczeń NetSupport School i stałe ich stosowanie w całej szkole.

Nauczanie zdalne

Utrzymanie dystansu społecznego w szkołach może być trudne, ale dzięki NetSupport School (nasze bogate w funkcje rozwiązanie do zarządzania klasą i nauczania) nauczyciele mogą udzielać instrukcji, monitorować, oceniać i wchodzić w interakcje z uczniami z bezpiecznej odległości – niezależnie od tego, czy wszyscy znajdują się w jednej klasie razem lub rozłożone w oddzielnych pokojach. Uczniowie też mogą bezpiecznie współpracować ze sobą! 

Fizyczny układ klasy

Dopasuj układ fizycznej klasy (lub sal) na ekranie
Po wybraniu klasy możesz dopasować układ fizycznej klasy (lub sal) na ekranie. Po prostu zmień kolejność ikon poszczególnych uczniów, aby odzwierciedlić układ klasy. Po połączeniu się z uczniami w trybie pokoju układ klasy zostanie automatycznie zapisany w wybranej sali. Oznacza to, że kiedy uruchomisz konsolę Nauczyciela i wybierzesz Pokój, układ zostanie załadowany automatycznie – oszczędzając trochę czasu jako bonus! Można również dodać obraz tła, aby jeszcze bardziej dostosować widok.

Tryb miniatur dla nauczycieli…

Monitoruj postępy i aktywność bez chodzenia po klasie/klasach.
Jeśli Twoja szkoła jest w stanie podzielić klasy na różne sale, NetSupport School nadal pozwala nauczycielom monitorować ekrany uczniów, aby zobaczyć ich postępy i zobaczyć, kto wykonuje zadanie – a wszystko to bez chodzenia między uczniami.

Udostępnij ekran nauczyciela

Każdy może zobaczyć bez tłoczenia się.
Podczas prezentacji dla swojej klasy, aby uzyskać maksymalną widoczność, możesz pokazać swój pulpit wszystkim podłączonym urządzeniom uczniów, aby pomóc im zademonstrować punkt lub pokazać im, jak wykonać określone zadanie. Ponadto, jeśli uczeń wykonał świetny przykład pracy, którą chcesz pokazać reszcie klasy, możesz ją również wyświetlić na ekranach wszystkich – co oznacza, że nikt nie musi się poruszać po klasie, aby to zobaczyć.

Wysyłaj i odbieraj pracę automatycznie

Nie musisz zajmować się książkami ani papierami.
Możesz użyć funkcji wysyłania/odbierania pracy NetSupport School, aby wysyłać dokumenty do urządzenia pojedynczego lub wielu uczniów. Po wysłaniu plików
informacje zwrotne w czasie rzeczywistym informują o tym, kto zakończył pracę i kto ma jeszcze coś do zrobienia. Kiedy wszyscy uczniowie wykonają swoje zadanie, możesz po prostu ponownie „odebrać” pracę
– dołączone zostaną dane każdego ucznia, dzięki czemu będziesz wiedział, kto co zrobił

Prośby o pomoc i czat

Komunikuj się z bezpiecznej odległości.
Kiedy uczeń prosi o pomoc, nie ma potrzeby podchodzenia do jego biurka. Narzędzie prośby o pomoc NetSupport School oznacza, że uczeń może kliknąć ikonę „Poproś o pomoc” na swoim pasku informacji o uczniu i wpisać swoje pytanie – a Ty możesz odpowiedzieć bezpośrednio ze swojego komputera. Aby jeszcze bardziej wspierać zachowanie bezpiecznej odległości, możesz także skorzystać z narzędzi czatu i wiadomości, aby pomóc uczniom w pracy. Możesz czatować z osobą lub grupą, łatwo dodawać i usuwać uczniów w razie potrzeby – możesz nawet dodawać czaty do Dziennika ucznia, o czym wkrótce…

Wirtualna tablica

Współpracuj, nie będąc w pobliżu.
Pełnoekranowa tablica interaktywna jest zintegrowana bezpośrednio z NetSupport School i jest wspierana przez bogactwo narzędzi do rysowania i adnotacji do współpracy. Możesz
wyświetlać go na ekranach wszystkich uczniów w czasie rzeczywistym, a oni mogą wchodzić z nim w interakcje bezpośrednio z własnych urządzeń – wszystko to bez współdzielenia pisaków do tablicy i przy zachowaniu
bezpiecznej odległości.

Narzędzia oceny

Oceniaj swoich uczniów na różne sposoby – bez testów fizycznych.
Moduł pytań i odpowiedzi NetSupport School to narzędzie do współpracy, które angażuje uczniów w wybór trybów zadawania pytań. Oznacza to, że możesz wzmocnić kluczowe punkty nauki za pomocą pytań wysyłanych bezpośrednio na ich urządzenia, a także dowiedzieć się, jak dobrze zrozumieli koncepcje lekcji.

Możesz także skorzystać z dedykowanego modułu egzaminacyjnego, aby skompilować testy lub egzaminy z różnymi rodzajami pytań (np. wielokrotnego wyboru, przeciągnij i upuść, naklejaj etykiety i nie tylko), które są automatycznie oznaczane – oszczędzając czas i bez konieczności zajmowania się papierami! Ponadto ankiety umożliwiają również przeprowadzanie szybkich ankiet wśród uczniów w bezpieczny i społecznie zdystansowany sposób.

Dziennik ucznia

Kopia notatek z lekcji dla każdego, nietknięta ludzką ręką!
Dziennik Ucznia NetSupport School to dokument PDF zawierający kluczowe informacje, które omówiłeś podczas lekcji. Możesz dodawać notatki i zasoby, do których się odniosłeś, bezpośrednio do dziennika każdego ucznia – a każdy uczeń może również dodawać własne notatki, dzięki czemu jest to spersonalizowany dokument. Jest to również fantastyczne odniesienie dla wszystkich uczniów, którzy byli nieobecni, ale w kontekście szkół bezpiecznych dla Covid, zmniejsza to również liczbę osób zajmujących się dokumentem.

Konsola techniczna…

Używaj pilota zdalnego sterowania 1:1, aby rozwiązywać problemy na odległość.
Konsola Techników NetSupport School pomaga zespołowi IT wspierać użytkowników i zarządzać urządzeniami w całej szkole. Gdy pojawiają się problemy, technicy IT mogą wykonać potężne zdalne sterowanie PC 1:1 na dowolnym wybranym komputerze, robić zrzuty ekranu, dodawać adnotacje na ekranie i zapewniać bezpośrednią pomoc techniczną dowolnemu nauczycielowi w klasie lub uczniowi – bez konieczności bezpośredniego zbliżania się do ich urządzenia w tym celu – utrzymując w ten sposób dystans fizyczny w szkole.

Opis

System operacyjny
Android
Windows
iOS
macOS
Przeznaczenie
Dla szkół

16 innych produktów w tej samej kategorii: